Collage
Botproject. Circ-clown

Collage és un espectacle d’acro- bàcies, equilibris, salts que desa- fien la gravetat, manipulació d’objectes i altes dosis d’enginy i d’humor. Un espectacle de tram- polí, per a tots els públics, ple de diversió, presentat per la com- panyia catalana BotProject.

Durada: 40 minuts

 

ALTRES ACTUACIONS

Botproject collage